Velkommen til information om Danske Soldaterforeningers Landsraad


Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 23 tilsluttede landsforeninger med 31.600 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie: Klik ind under Information!
Det store arrangement på DYBBØL 18. april på 150 års dagen samlede tusindvis af danskere - og selvsagt talrige faner fra de danske soldaterforeninger i et flot og mindeværdigt skue.
Regentparret og statsministeren var til stede - også ved mindearrangementet ved Krigergravene om formiddagen ved den militære ceremoni, hvor danske og tyske faner satte begivenheden i et helt særligt relief.
Også Danske Soldaterforeningers Landsraads nye fane var på plads ved ceremonien - ført frem af vores fanebærer, Ulrik Brandt Baunsgaard, De Danske Garderforeninger.

Fotoet her er fra arrangementet i Kongeskansen, hvor Sven-Erik Bolt Magnussen var på plads med sit kamera.


2014 er et jubilæumsår for Hæren

Den 17. november 1614 er det 400 år siden Kong Christian IV beordrede to nationale kompagnier opstillet - et på Sjælland og et på Fyn.
De to kompagnier - senere regimenter - blev starten på den Hær, vi kender i dag, en national, militær organisation under Danmarks regent.

Også på andre måder er 2014 et militært jubilæumsår. Vi markerer 200 året for Norges selvstændighed, 150 året for slaget ved Dybbøl og 100 året for starten på 1. Verdenskrig.

En forberedende planlægning af jubilæumsåret er gennemført i Hærens 400 års Jubilæumskomité, og med baggrund i dette forarbejde har Hærens Operative Kommando den 16.12.2013 udsendt sit direktiv for markeringen og festligholdelsen.

Kommunikationen om Hærens 400 års jubilæum vil ske via HOKs hjemmeside. Her vil alle arrangementer, der gennemføres i løbet af året, være beskrevet, ligesom der vil blive udsendt et særnummer af "Hæren" med oversigt over aktiviteterne.

Følg med via link til HOKs hjemmeside her nedenfor!


HÆRENS STRUKTUR ER NU KLAR
Hærens Operative Kommando fik i de sidste dage i 2013 accept for sin plan om, hvordan Hæren skal organiseres og placeres på de garnisoner, som forligskredsen har besluttet skal opretholdes i forsvarsforligsperioden 2013-2017.

Læs HOK-planen her ...


Læs Folk & Sikkerheds nyhedsbrev her!
Billedarkiv

Aktivitetskalender

06/08/2014
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsidiemøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk