Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 32.100 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009

For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret er det besluttet, at veteranerne tildeles den nyindstiftede Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.
Læs mere her ...

De Blå Baretter overvejer navneskift
De Blå Baretters hovedbestyrelse overvejer lige nu mulighederne for at gennemføre et navneskift til DANMARKS VETERANER. Man forventer at kunne fremsætte forslaget på repræsentantskabsmødet i april 2016.

V
eteranhjem Midtjylland er på vej
Fonden Danske Veteranhjem har netop erhvervet en ejendom i Aarhus Vest til brug for det kommende veteranhjem. Endnu mangler nogle myndighedsgodkendelser til det fremtidige brug, men en åbning af veteranhjemmet forventes om kort tid. Et byggeprojekt forestår, men vil blive tilrettelagt således, at veteranhjemmet kan være i drift i byggefasen.Hvad vil politikerne med Forsvaret?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter flere års massive besparelser på Forsvaret er fokus i øjeblikket  rettet mod forsvarspolitikernes handlekraft.

Det er en bred vurdering i samfundet - ikke mindst i den danske soldaterforeningsbevægelse - at forventninger og mål i Forsvaret i øjeblikket langt fra harmonerer med de økonomiske forudsætninger. Et nedslidt og udsultet forsvar er virkeligheden.

Spændet mellem politikernes ønsker og den virkelighed, som Forsvarets medarbejdere aktuelt befinder sig i, udmeldes at være en direkte årsag til, at flere end 4.000 dygtige og veluddannede officerer og befalingsmænd i en undersøgelse nu bebuder at forlade Forsvaret så snart som muligt.

Situationen bedrestilles bestemt ikke af, at store personalegrupper tilmed udmelder manglende tillid til Forsvarets øverste ledelse.

En nedslående udvikling - ikke mindst for den forsvars- og sikkerhedspolitiske virkelighed.

De brave soldater her ovenfor er iøvrigt fra ISAF 17 MISU i Oksbøl i 2014. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste


Billedarkiv

Aktivitetskalender

30/11/2015
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Repræsentantskabsmøde - march gennem Viborg By

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk