Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.900 medlemmer (2016) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

Folk & Sikkerhed har udarbejdet Den Alternative Forsvarsrapport som oplæg til det kommende forsvarsforlig.
Rapporten blev offentliggjort på en konference på Christiansborg den 25. november og er udarbejdet med det formål at give politikerne et udgangspunkt til debatten omkring det kommende forsvarsforlig, der efter planen skal træde i kraft fra 2018.

Læs mere her: Den Alternative Forsvarsrapport
(18 MB! - alternativt kan rapporten læses på Folk & Sikkerheds hjemmeside.)


DSL-konkurrenceskydning på 15 meter 2017
er nu udmeldt til landsforeningerne - klik ind under Skydning!


Dybbøldagen 2017
Arrangørerne bag Dybbøldagen inviterer soldaterforeningerne til faneparade ved Fællesgravene på Dybbøl Banke tirsdag 18. april 2017 kl. 10.00. -
Læs mere om arrangementet og tilmelding på www.dsm-soldat.dk - klik ind under Aktiviteter!


Nordisk Stævne 2017
Der er nu indkaldt til det 36. Nordiske Soldaterforeningsstævne, der i år arrangeres af Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund i dagene 15.-18 juni 2017 og er henlagt til de militære forlægninger LV 6 i Halmstad.


Læs mere om stævnet - klik ind under Information!En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Flagdagen for vore udsendte mandag 5. september 2016 blev en festdag landet over - med flot nærmest sommervejr med høj sol og god blanding af højtidelighed og feststemning.

I Kastellet var Kongehuset også i år repræsenteret ved kranselægningen. Kronprinsparret lagde kransen - iøvrigt på samme tidspunkt, som Majestæten gik i land i Kongsøre og var et festligt indslag på flagdagen som gæst hos Odsherreds Kommune.Flagdagen er over de seneste år kommet mere i fokus i landets kommuner. Folk & Sikkerhed har registreret, at der i år var flagdagsarrangementer i 81 af landets 98 kommuner - og mange steder med store arrangementer med et righoldigt program.

Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.
En herlig udvikling med støtte til en god sag!


Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

02/02/2017
DSM – Koordinerende ledersamvirke
Ledermøde - temadag om DSM struktur/fremtid

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk