Velkommen til information om Danske Soldaterforeningers Landsraad


Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 23 tilsluttede landsforeninger med 31.600 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie: Klik ind under Information!
Det store arrangement på DYBBØL 18. april på 150 års dagen samlede tusindvis af danskere - og selvsagt talrige faner fra de danske soldaterforeninger i et flot og mindeværdigt skue.
Regentparret og statsministeren var til stede - også ved mindearrangementet ved Krigergravene om formiddagen ved den militære ceremoni, hvor danske og tyske faner satte begivenheden i et helt særligt relief.
Også Danske Soldaterforeningers Landsraads nye fane var på plads ved ceremonien - ført frem af vores fanebærer, Ulrik Brandt Baunsgaard, De Danske Garderforeninger.

Fotoet her er fra arrangementet i Kongeskansen, hvor Sven-Erik Bolt Magnussen var på plads med sit kamera.


HÆRENS STRUKTUR ER NU KLAR
Hærens Operative Kommando fik i de sidste dage i 2013 accept for sin plan om, hvordan Hæren skal organiseres og placeres på de garnisoner, som forligskredsen har besluttet skal opretholdes i forsvarsforligsperioden 2013-2017.

Læs HOK-planen her ...Nye skatteregler truer veteranhjemmenes økonomi!

Støt op bag vore veteranhjem - læs mere her ...Læs Folk & Sikkerheds seneste nyhedsbrev her!Billedarkiv

Aktivitetskalender

06/09/2014
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Luftværnsartilleristens Dag 2014 - Jylland

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk