Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.900 medlemmer (2016) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936 og kan således i år markere sin 80 års stiftelsesdag.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

Indsatsen for veteraner styrkes
På flagdagen fremlagde regeringen sit oplæg til at styrke veteranindsatsen i Danmark.
Oplægget bygger på det servicetjek, som blev igangsat i 2015.
De vigtigste hovedpunkter i oplægget er


- en kontant ‘jobpræmie‘ på 50.000 kroner til virksomheder, der ansætter udfordrede veteraner
- fem nye regionale behandlingssteder for veteraner med krigstraumer
- forbedret uddannelse af veterankoordinatorer
- forstærket indsats i driften af veteranhjemmene, som samles under en professionel bestyrelse
- oprettelse af et fællessekretariat for veteranhjemmene under ledelse af en sekretariatschef, og
- idrætstilbud målrettet på psykisk skadede veteraner styrkes.

Forsvarsministeren har ved fremlæggelsen fastslået, at hele veteranområdet skal følges meget nøje med de rette opfølgninger.

Læs mere her: Servicetjek af veteranindsatsen   Danmarks veteranpolitik 2016

Konference - Rusland som stormagt
Folketingets delegation til NATOs Parlamentariske Forsamling og Atlantsammenslutningen afholder offentlig høring om Rusland tirsdag 25. oktober 2016 kl. 09.00 - 12.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
Udenrigsminister Kristian Jensen taler om det dansk-russiske forhold. Orientering fra Forsvarets Efterretningstjeneste efterfulgt af et indlæg af professor Mikkel Vedby Rasmussen om magtbalancen.
Deltagelse er gratis - tilmelding via mail:  eller telefon 33 37 37 81.

Støttekoncert for vore veteraner
SSOP - Støt Soldater og Pårørende - arrangerer støttekoncert i Holmens Kirke søndag 6. november 2016 kl. 16.00.
Der er fri adgang - dørene åbnes kl. 15.15.
SSOP har i samarbejde med Hjemmeværnets Musikkorps sammensat et alsidigt og spændende program, som relaterer sig til soldaternes virkelighed.


En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Flagdagen for vore udsendte mandag 5. september 2016 blev en festdag landet over - med flot nærmest sommervejr med høj sol og god blanding af højtidelighed og feststemning.

I Kastellet var Kongehuset også i år repræsenteret ved kranselægningen. Kronprinsparret lagde kransen - iøvrigt på samme tidspunkt, som Majestæten gik i land i Kongsøre og var et festligt indslag på flagdagen som gæst hos Odsherreds Kommune.Flagdagen er over de seneste år kommet mere i fokus i landets kommuner. Folk & Sikkerhed har registreret, at der i år var flagdagsarrangementer i 81 af landets 98 kommuner - og mange steder med store arrangementer med et righoldigt program.

Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.
En herlig udvikling med støtte til en god sag!


I Vordingborg indgik i flagdagsarrangementerne en festlig indvielse af en stor mindesten for vore veteraner - doneret fra bondemandens mark, transporteret af Forsvarets tunge materiel, graveret og klargjort med økonomisk støtte fra Veterancenteret, og opstillet fornemt med Kulturarvstyrelsens og kommunens tilladelse på Slotstorvet ved Borgcenteret af lokale soldaterforeninger.Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

24/11/2016
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsidiemøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk