Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 32.100 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie: Klik ind under Information!


I fokus lige nu ...
Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009
For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret er det besluttet, at veteranerne tildeles den nyindstiftede Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.
Læs mere her ...


Velkommen til en ny forsvarsminister!
Læs mere her ...


Hvad vil politikerne med Forsvaret?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter flere års massive besparelser på Forsvaret er fokus i øjeblikket  rettet mod forsvarspolitikernes handlekraft.

Det er en bred vurdering i samfundet - ikke mindst i den danske soldaterforeningsbevægelse - at forventninger og mål i Forsvaret i øjeblikket langt fra harmonerer med de økonomiske forudsætninger.

Spændet mellem politikernes ønsker og den virkelighed, som Forsvarets medarbejdere aktuelt befinder sig i, er en direkte årsag til, at flere end 4.000 dygtige og veluddannede officerer og befalingsmænd nu bebuder at forlade Forsvaret.

Situationen bedrestilles bestemt ikke af, at store personalegrupper tilmed udmelder manglende tillid til Forsvarets øverste ledelse.

En nedslående udvikling - ikke mindst for den forsvars- og sikkerhedspolitiske virkelighed.

De brave soldater her ovenfor er iøvrigt fra ISAF 17 MISU i Oksbøl i 2014. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste


Billedarkiv

Aktivitetskalender

21/10/2015
DSM – Koordinerende ledersamvirke
DSM ledermøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk