Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.346 medlemmer (2017) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

Den alternative forsvarsrapport

Folk & Sikkerhed har udarbejdet Den Alternative Forsvarsrapport som oplæg til det kommende forsvarsforlig.
Rapporten blev offentliggjort på en konference på Christiansborg den 25. november og er udarbejdet med det formål at give politikerne et udgangspunkt til debatten omkring det kommende forsvarsforlig, der efter planen skal træde i kraft fra 2018.

Læs mere her: Den Alternative Forsvarsrapport
(18 MB! - alternativt kan rapporten læses på Folk & Sikkerheds hjemmeside.)


Faneborg - HMD sommerophold på Gråsten

Hendes Majestæt Dronningen ankommer med Kongeskibet lørdag 15. juli 2017 kl. 10.00 til Aabenraa Havn for herfra at køre til det sædvanlige sommerophold på Gråsten Slot.

I forbindelse med modtagelsen på havnen opretter soldater- og marineforeningerne en faneborg med alle tilmeldte faner.

Projektofficer udpeget af Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen.

Tilmelding af faner samt yderligere information:  eller telefon 40 36 48 48.


En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Flagdagen for vore udsendte mandag 5. september 2016 blev en festdag landet over - med flot nærmest sommervejr med høj sol og god blanding af højtidelighed og feststemning.

Kronprinsparret lagde Kongehusets krans ved monumentet i Kastellet.Flagdagen er over de seneste år kommet mere i fokus i landets kommuner. Folk & Sikkerhed har registreret, at der i 2016 var flagdagsarrangementer i 81 af landets 98 kommuner - og mange steder med store arrangementer med et righoldigt program.

Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.
En herlig udvikling med støtte til en god sag!

Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

27/06/2017
Folk & Forsvar
Debat- og dialogmøde om det kommende forsvarsforlig

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk