Velkommen til information om Danske Soldaterforeningers Landsraad


Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 23 tilsluttede landsforeninger med 31.600 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie: Klik ind under Information!

---

Landsrådet ønsker alle læserne her på hjemmesiden 
glædelig jul og et godt nytår!
Storstilet jubilæumsarrangement i Kastellet
Hærens 400 års jubilæum i 2014 er markeret ved en række forskellige arrangementer året igennem - og landet over.
Lørdag 6. september 2014 skabte Kastellet rammer for det helt store udstillingsarrangement med bred deltagelse fra alle tilknyttede komponenter i Hæren - herunder en stor gruppe faner fra soldaterforeningerne.
Et pragtfuldt eftersommervejr skabte de rette rammer i Kastellet - og mange besøgende fandt vej og nød de smukke omgivelser og det flotte arrangement.
En god dag for det danske forsvar.

Foto: 
Gitte Baunsgaard
Foto fra arrangementet er lagt ud her på hjemmesiden - klik ind under Galleri!


Veteranhjemmene tilfører stor værdi til veteranindsatsen
Forsvarsministeriet har evalueret Fonden Danske Veteranhjems hidtidige virke.
Evalueringen viser, at de tre veteranhjem under Fonden tilfører den samlede veteranindsats stor værdi.

Læs mere her:

http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Veteranhjem-tilfoerer-stor-vaerdi-til-veteranindsats.aspxLæs Folk & Sikkerheds seneste nyhedsbrev her!Billedarkiv

Aktivitetskalender

14/02/2015
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Soldaterforeningens 100 års jubilæum

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk