Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.900 medlemmer (2016) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936 og kan således i år markere sin 80 års stiftelsesdag.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

De Blå Baretter ændrer navn
Veteranorganisationen De Blå Baretter - medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad - ændrer sit navn til Danmarks Veteraner.
Det besluttedes på et repræsentantskabsmøde den 23. april. Motivationen har været at bringe foreningens navn mere i samklang med tiden.
Organisationen har godt 3.100 medlemmer fordelt på 19 lokalforeninger

Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009
For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret er det besluttet, at veteranerne tildeles den nyindstiftede Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.
Læs mere her ...

Ny præsident i Slesvigske
Efter mere end 25 år i præsidentstolen i Slesvigske Fodregiments Soldaterforening har Knud Hansen på generalforsamlingen i februar trukket sig tilbage efter sin mangeårige fortjenstfulde indsats.
Knud Hansen har lovet indtil videre at bestride funktionen som Landsrådets repræsentant i Dybbøl-bestyrelsen.
Ny præsident i Slesvigske er oberst Keller Nielsen, der p.t. opholder sig i udlandet.
Indtil videre svinger vicepræsidenten Henning Juhl taktstokken.

Ny formand i KSS
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke KSS har den 14. marts 2016 valgt Marineforeningens næstformand, Søren Konradsen, Amager Marineforening, til ny formand. Han afløser Ole Breitenstein, Københavns Pionerforening.


Ny pansret mandskabsvogn på vej ...

Forsvaret har i december 2015 bestilt 309 nye pansrede mandskabsvogne - PIRANHA 5 - til delvis levering i 2018, hvor uddannelse på køretøjerne iværksættes med henblik på ibrugtagning i 2019. Den nye PMV forventes fuldt indfaset i 2023.

PIRANHA 5‘eren er - som det ses nedenfor - et ottehjulet moderne pansret køretøj, der i Forsvaret antalsmæssigt vurderes til at dække Hærens strukturelle behov.Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

21/05/2016
Fynske Livregiments Soldaterforening
Jubilarstævne

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk