Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.900 medlemmer (2016) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936 og kan således i år markere sin 80 års stiftelsesdag.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


Glædelig jul ...

Chefen for Hærstaben, general Hans-Christian Mathiesen,
har udsendt denne julehilsen:


Hærens indsættelse i nationale og internationale opgaver i 2016 har sammen med forberedelserne til at indgå i NATO beredskabet Very High Readiness Joint Task Force stillet store krav til Hærens soldater og dens førere. Vi er blevet udfordret, bl.a. af materiel- og personelmangler, men også af vores ambition om at være de dygtigste inden for vores område.

Jeg er glad for og stolt over de resultater, Hæren har opnået. Resultater, som vi ikke ville have opnået, uden den store og dedikerede indsats gennem hele året fra soldater og civile af alle grader i Hæren.
Jeg vil gerne takke for samarbejdet i 2016 og ønske glædelig jul og godt nytår.En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Flagdagen for vore udsendte mandag 5. september 2016 blev en festdag landet over - med flot nærmest sommervejr med høj sol og god blanding af højtidelighed og feststemning.

I Kastellet var Kongehuset også i år repræsenteret ved kranselægningen. Kronprinsparret lagde kransen - iøvrigt på samme tidspunkt, som Majestæten gik i land i Kongsøre og var et festligt indslag på flagdagen som gæst hos Odsherreds Kommune.Flagdagen er over de seneste år kommet mere i fokus i landets kommuner. Folk & Sikkerhed har registreret, at der i år var flagdagsarrangementer i 81 af landets 98 kommuner - og mange steder med store arrangementer med et righoldigt program.

Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.
En herlig udvikling med støtte til en god sag!


Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

02/02/2017
DSM – Koordinerende ledersamvirke
Ledermøde - temadag om DSM struktur/fremtid

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk