Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.900 medlemmer (2016) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936 og kan således i år markere sin 80 års stiftelsesdag.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


I fokus lige nu ...

Gardermarch 2016
De Danske Garderforeninger afvikler den 25. september i samarbejde med Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde GARDERMARCH i det nordsjællandske øvelsesterræn.
Med udgangspunkt fra Garderkasernen i Høvelte tilbyder Gardermarch tre distancer på henholdsvis 8, 17 eller 30 kilometer.
Alle kan deltage i marchen, som har til formål at indsamle et beløb, der kan tildeles Livgardens veteranarbejde - til glæde og gavn for de danske veteraner.
Læs mere om marchen - og køb din billet på www.gardermarch.dk

De Blå Baretter ændrer navn

Veteranorganisationen De Blå Baretter - medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad - ændrer sit navn til Danmarks Veteraner.
Det besluttedes på et repræsentantskabsmøde den 23. april. Motivationen har været at bringe foreningens navn mere i samklang med tiden.
Organisationen har godt 3.100 medlemmer fordelt på 19 lokalforeninger.


Landsformand gennem 40 år!
Danske Livregiments Soldaterforening kunne på sin generalforsamling den 17. marts 2016 i Kastellet hædre sin formand, Freddy Leisten, med et ganske særligt jubilæum i soldaterforeningsbevægelsen - formand gennem 40 år!
En utrolig flot præstation, som fortjener opmærksomhed og alle soldaterkammeraters hyldest.
Blot for en ordens skyld: Han blev genvalgt!


Nyt materiel på vej til Forsvaret ...Regeringen præsenterede den 12. maj 2016 sin beslutning om at vælge F-35 Joint Strike Fighter-kampflyet til Forsvaret som erstatning for F-16 flyet, der har tjent Danmark godt i nu mere end 35 år.

Regeringens oplæg er indkøb af 27 fly, der skal finansieres inden for Forsvarets økonomiske ramme.
Nu afventer Forsvaret de politiske drøftelser, der skal ende med den endelige beslutning og tidstermin for Danmarks nye kampfly.


Forsvaret bestilte i december 2015 309 nye pansrede mandskabsvogne - PIRANHA 5 - til delvis levering i 2018, hvor uddannelse på køretøjerne iværksættes med henblik på ibrugtagning i 2019.
Den nye PMV forventes fuldt indfaset i 2023.


PIRANHA 5‘eren er et ottehjulet moderne pansret køretøj, der i Forsvaret antalsmæssigt vurderes til at kunne dække Hærens strukturelle behov.Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

27/08/2016
Militærpolitiforeningen i Danmark
Jubilarstævne

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk