Informationer om og fra LandsrådetLandsrådsmøde 2017


Landsrådet har indkaldt til ordinært landsrådsmøde på Antvorskov Kaserne lørdag 22. april 2017.

Landsrådsmødet indledes efter traditionen med præsidiemøde fredag eftermiddag, og landsrådsmødet lørdag indledes med kranselægning ved kasernens mindetavle.

Dagsorden, beretninger, handleplaner m.v. til blive opdateret her på hjemmesiden, når de foreligger.

Et særligt papir - "fremtidspapir" nu i 2. udkast - sætter fokus på soldaterforeningernes kerneproblem - medlemstilbagegang. Fremtidspapiret er i sit udkast udarbejdet af Landsrådets præsident, Flemming Rytter, der har sat fokus på, at mange soldaterforeninger ikke længere har deres eget regiment eller enhed at knytte sig til.

Soldaterforeningsbevægelsen oplever en konstant medlemstilbagegang, der truer flere foreningers eksistens. Han henstiller, at man i soldaterforenigsbevægelsen bør overveje, hvorledes medlemskredsen af landsforeninger uden forankring ved eller hos en eksisterende militær myndighed skal håndteres i fremtiden. Den reducerede værnepligt har medvirket stærkt til denne udvikling.

Initiativet og de fremtidige muligheder er ad flere gange drøftet, senest på formandsrådsmødet i Odense i februar, hvor der var mange positive tilkendegivelser om et godt initiativ. 
Der "fyldes på" papiret hen ad vejen.Nordisk Stævne 2017 i Sverige

Landsrådet indkalder til det 36. Nordiske Stævne, der efter tur afvikles af Sveriges Militära Kamratföreningars Riksforbund i dagene

torsdag 15. juni - søndag 18. juni 2017

og er henlagt til de militære forlægninger LV 6 i Halmstad.

Der er fælles bustransport for det danske kontingent med mødetid i Kastrup Lufthavn onsdag 14. juni 2017 kl. 12.00. 

Indkaldelse med bilag er udsendt til DSL-landsforeningerne 15. januar 2017, og tilmeldingerne skal via egen landsforening være landsrådet i hænde senest onsdag 1. marts 2017.

Læs mere her om det store arrangement:

-  Indkaldelsesskrivelse med praktiske informationer
-  Foreløbigt program
-  Tilmeldingsskema

Tilmeldingsskemaet er er pdf-format - kan evt. rekvireres i doc.udgave på 
Supplerende informationer, herunder det endelige program og evt. ændringer, vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden.Strukturdebat i DSM


Gennem de senere år har ledergruppen i Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd med stigende intensitet debatteret mulighederne for - gennem DSM-opbygningen - at skabe en mere effektiv organisering af soldaterforeningsbevægelsen, og i en konstruktion, der kan tale på alles vegne.
Dette er i stigende grad vigtigt over for den forsvarspolitiske verden, herunder Forsvarsministeriet og dets underliggende myndigheder (Forsvarsledelsen) og enkeltpersoner. Og det er forventet fra disse parter!

DSM-ledergruppen har gennem de seneste år i praksis og med rimelig succes koordineret forarbejde til og afvikling af flagdage, de royale besøg og Kongeskibets anløb, faneparader på Dybbøl og i København, Fonden Danske Veteranhjem og veteransagen etc.
Endvidere har DSM stået for kontakter til og koordination og aftaler med Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse (betingelser for lokalelån, forplejning og indkvartering i Forsvarets faciliteter).

Der er ved disse aktiviteter og kompetencer skabt grobund for et videreudviklet DSM-samarbejde.

Torsdag 2. februar 2017 vil DSM-ledergruppen ved en intern temadag sættes fokus på mulighederne for et videreudviklet ledersamvirke i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Tankesættet er at få drøftet og vurderet mulighederne for at skabe en mere effektiv og udadvendt soldaterorganisation, hvor ledelsen effektivt integreres "i toppen" samtidig med, at det brede foreningsgrundlag - vore landsforeninger, kredse, distrikter og afdelinger - uantastet kan virke som hidtil med medlemspleje, foreningsliv, traditionspleje, opgaver og traditioner.

Har du ideer, forslag eller synspunkter til DSM-ledergruppens overvejelser, så lad høre!
Kontaktpunkt: Det Nationale Monument i Kastellet

I respekt for de mange, der har været udsendt fra Danmark til verdens konflikt- og katastrofeområder, og ikke mindst de, som mistede livet under indsatsen, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks Internationale indsats siden 1948.Monumentet er placeret på Prinsessens Bastion i Kastellet, og det er offentligt tilgængeligt.

Kunstneren Finn Reinbothes monument består af tre rum, der er defineret af granitbeklædte mure med lyssøjler.
Grundstenen til monumentet blev lagt af Statsministeren den 7. april 2011, og monumentet blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen på flagdagen den 5. september 2011.

Om praktiske forhold - herunder indberetning om arrangementer - henvises til Kastellets hjemmeside.Landsrådets elektroniske håndbog

Landsrådets vedtægt - klik her

Landsrådets organisationsoversigt - klik her -
 (marts 2017)

Landsrådets medlemsoversigt - landsforeningerne - pr. 1. januar 2017 - klik her

Landsrådets informationsstrategi -  klik her

Opstilling ved officielle modtagelser af HMD
-  klik her (udgave 2016)

Soldatens og Orlogsgastens Fond - fundats -  klik her

Bæring af hæderstegn og dekorationer - vejledning   -  klik her

Fanebærere og ceremoniel - vejledning  -  klik her

Handleplan for 2016-2017 - klik her

Valg af regionale præsidiemedlemmer - bestemmelser  -  klik her

Nordisk samarbejde i historisk perspektiv - klik her
 
     

Dybbøl Mølle - i historisk perspektiv  -
  klik her
  
Bestemmelser for Dybbølfonden  -  klik her

Flagning på Dybbøl Banke - klik her


     


Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

DSM - i historisk perspektiv -
  klik her
 
DSM organisation - diagram - klik her

DSM vedtægt  klik her

Fonden Danske Veteranhjem, fundats 2017 - klik her
  


 

Skatmesterens butik ...

Landsrådets skatmester tilbyder:

‘Tysklandsmedaljen‘ - mindemedaljen for deltagelse i Den Danske Brigade / Kommando i Tyskland i årene 1947 - 1958.

Landsrådets reversnål, slipsenål og manchetknapper.

Landsrådets erindringsmedalje - 75 års jubilæum


Bestilling hos skatmester på mail:


Billedarkiv

Aktivitetskalender

25/03/2017
Danske Feltartilleriforeninger
Repræsentantskabsmøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk