SkydningSkydeudvalg
 
Udvalgets sammensætning:

Preben Sloht - tlf. 23 95 23 70
 
(Koordinator for Landsrådet)

Anker Sewohl - tlf. 24 48 04 43

(Danmarks Veteraner)

Morten L. Andersen - tlf. 20 74 30 09
  
(Dronningens Livregiments Soldaterforening)

Ricky Muxoll - tlf. 40 91 46 34

(Danske Livregiments Soldaterforening)


Information fra Skydeudvalget

Efter indstilling fra Skydeudvalget besluttedes på landsrådsmødet i april 2017, at skydning på 200 meter udgår af Skydeudvalgets program og erstattes af en konkurrenceskydning på 50 meter.

I overensstemmelse hermed blev der udarbejdet proportioner for 50 meter skydningen, som blev lagt ud her på hjemmesiden.

Af forskellige årsager blev konkurrenceskydningen på 50 meter ikke udmeldt til landsforeningerne i eftersommeren 2017, og konkurrencen er således ikke gennemført.

I Skydeudvalget overvejes fremtiden for Landsrådets konkurrenceskydninger. Nærmere herom vil blive udmeldt.
I mellemtiden er konkurrencen på 15 meter januar-marts 2018 udmeldt - jfr. nedenfor.


DSL - konkurrenceskydning

Pokalskydning på 15 meter - 2018

Pokalskydningen på 15 meter for landsforeningerne under DSL er "lige om hjørnet"!

Resultater og betaling for deltagende skytter skal være Skydeudvalget v/ Morten Andersen, Rebildvej 18, Rebild, 9520 Skørping i hænde senest 15. marts 2018.

Der er udsat en vandreplakette, hvori vinderens navn indgraveres.
Plaketten tildeles i forbindelse med landsrådsmødet 14. april 2018 i Aalborg.

Proportioner og deltagerskema for skydningen kan downloades nedenfor. Skemaet underskrives af kontrollanten inden indsendelse.

Deltagergebyr kr. 50,00 samt skydekort (alm./elektroniske) og deltagerliste sendes til Morten Andersen (mailadresse ovenfor).

Deltagergebyr kan indsættes på konto 9812 2073 700 720.

God fornøjelse - og held og lykke med resultaterne!Pokalskydning på 15 meter - 2017


Der deltog 48 skytter - fordelt på 8 hold, en stigning på 5 skytter i forhold til sidste år.

Holdkonkurrencen:

1 - 982/31 point - Dronningens Livregiments Soldaterforening - og vandrepokal!

Individuelt:

1 - Morten Andersen, Dronningens Livregiments Soldaterforening, 199/8 point - landsskytte! 
Skydeudvalget beder om mailadresser!

Skydeudvalget henstiller, at landsforeningerne løbende indberetter navne og mailadresser på skydeledere / skydeudvalgsformænd.

Det vil lette vore kontaktmuligheder!


 

Proportioner for konkurrenceskydning


Proportioner for konkurrenceskydning på 15 meter bane

Proportioner for konkurrenceskydning på 50 meter baneDeltagerlister

DELTAGERLISTE for 50 meter skydning (2017-udgave)

DELTAGERLISTE for 15 meter skydning (2017-udgave)


Deltagerlisterne er lagt ud her på hjemmesiden i pdf-format og vil kunne udprintes.

Ønskes en deltagerliste i Word-format, vil en sådan kunne rekvireres her:


 

Billedarkiv

Aktivitetskalender

13/04/2018
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsidiemøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk