SkydningSkydeudvalg
 
Udvalgets sammensætning:

Preben Sloht - tlf. 23 95 23 70
 
(Koordinator for Landsrådet)

Anker Sewohl - tlf. 24 48 04 43

(De Blå Baretter)

Morten L. Andersen - tlf. 20 74 30 09
  
(Dronningens Livregiments Soldaterforening)

Ricky Muxoll - tlf. 40 91 46 34

(Danske Livregiments Soldaterforening)Nyt fra SkydeudvalgetPokalskydning på 15 meter - foråret 2017


Pokalskydningen på 15 meter for DSL-landsforeningerne er forhåbentlig i gang - eller nært forestående!
Skydningen gennemføres i perioden januar - marts efter de gældende proportioner (se nederst på siden).

Skyderesultaterne samt det fastsatte deltagergebyr (kr. 50,00 pr. skytte) skal være Skydeudvalget i hænde senest 17. marts 2017.

Det sendes til:

DSL Skydeudvalg v/Preben Sloht, Frilandsvej 15, 7800 Skive, mail:


Tilmeldingsblanket (deltagerliste) findes nederst på siden.

Deltagergebyr kan indsættes på Nordea konto - reg. 2600 - 6888 531 805.

Der er udsat en vandreplakette, hvori vinderens navn indgraveres. Plaketten tildeles pågældende landsforening ved landsrådsmødet 22. april 2017 på Antvorskov Kaserne.

God fornøjelse med konkurrenceskydningen!


OBS!

Det er under overvejelse på sigt at ændre 200 meter skydningen til en 50 meter skydning i stedet.
Skydeudvalget (se ovenfor) vil gerne høre skytte-meninger om dette - muligt lægges der op til en afgørelse herom på landsrådsmøde 2017.
Pokalskydning på 15 meter - foråret 2016

Pokalskydningen på 15 meter blev afviklet i årets 3 første måneder.
Der deltog 8 hold med 43 skytter.
Der var til skydningen udsat en vandreplakette, hvor holdvinderens navn indgraveres, samt erindringspræmie til foreningerne samt årsskytten.

Præmierne tildeltes i forbindelse med landsrådsmødet i Holstebro 16. april 2016 af Landsrådets nye præsident, oberst Flemming Rytter.
Plaketten blev vundet af Nørrejyske Feltartilleriforening.
Bedste skytte var Morten Andersen, Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Resultatoversigt for 15 meter skydningen. 
Skydeudvalget beder om mailadresser!
Skydeudvalget henstiller, at landsforeningerne løbende indberetter navne og mailadresser på skydeledere / skydeudvalgsformænd.

Det vil lette vore kontaktmuligheder!


 

Proportioner for konkurrenceskydning


Proportioner for POKALSKYDNING PÅ 200 METER

Proportioner for POKALSKYDNING PÅ 15 METER


Deltagerlister

DELTAGERLISTE for 200 meter skydning

DELTAGERLISTE for 15 meter skydning 


Deltagerlisterne er lagt ud her på hjemmesiden i pdf-format og vil kunne udprintes.

Ønskes en deltagerliste i Word-format, vil en sådan kunne rekvireres her:


 

Billedarkiv

Aktivitetskalender

25/03/2017
Danske Feltartilleriforeninger
Repræsentantskabsmøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk